Aanpak Juli Advies traject

Juli Advies heeft in de loop van de jaren een manier van werken ontwikkeld waarmee meer maatschappelijk, politiek en intern draagvlak wordt gecreëerd voor vastgoedprojecten.

In een Juli Advies traject verhelderen en ontwarren we als een ruimtelijk mediator de agenda’s van alle betrokken stakeholders. Door slim architectonisch puzzelen vinden we de overlap daartussen. Zo wordt het vertrouwen tussen alle partijen versterkt, het proces versneld en de waarde van het vastgoed naar een hoger niveau getild. Uiteraard altijd met gezonde business cases als eindresultaat.

Met deze aanpak kunnen die grote aantallen vastgoedprojecten wél gerealiseerd gaan worden. Kwantiteit en kwaliteit. Voor goede steden en gelukkige gebruikers.

De meerwaarde van deze aanpak is effectief voor gemeentes, (bouwend) ontwikkelaars, beleggers of woningcorporaties. Voor nieuwe vastgoedprojecten, vastgelopen processen en bestaand vastgoed dat wel wat vergelukken kan gebruiken.

Van winst naar waarde

Door het inzetten van onze aanpak verstevigt het fundament onder projecten, wat processen versnelt. Door onze frisse wind ontwarren we vastgelopen projecten. En dankzij onze tools versterken we de producten. Zo krijgt vastgoed niet alleen kortetermijn winst maar ook langetermijn waarde.

Lees verder

3 stappen

Het proces doorloopt 3 heldere stappen: verdiepen+verbinden, verwoorden+verbeelden, vergelukken. De agenda's van alle stakeholders komen hierbij boven tafel, de oplossingsruimte wordt gevonden, in scenario's verbeeld en de maatschappelijke waarde verhoogd.

Lees verder

3 Tools

We zetten hierbij 3 tools in. Het Programma van Eisen voor Geluk & Gezondheid ontwikkelden we samen met belegger Syntrus Achmea. De bijbehorende Morfologische Kaart geeft concrete oplossingsrichtingen. En een omgevingspsycholoog voegt kennis van eindgebruikers toe.

Lees verder

8 Resultaten

Na een Juli Adviestraject heb je waardevolle inzichten en tools in handen, die je helpen doorpakken. Met deze producten kunnen gemeentes, (bouwend) ontwikkelaars, beleggers of woningcorporaties hun vervolgproces helder inrichten, hun tender uitschrijven of hun architectenselectie doen.

Lees verder