3 Stappen

In een Juli Adviestraject doorlopen we 3 heldere stappen:

1. Vergelukken

Het geluk en de gezondheid van de gebruikers bevorderen heeft enorme maatschappelijke voordelen: lagere ziektekosten, minder eenzaamheid, hogere intelligentie, stabielere vastgoedwaarde. Ook vastgoed kan Vergelukt worden; zelfs kleine ontwerpingrepen hebben al waardevol effect.

We helpen opdrachtgevers het DNA van plannen te bepalen (versterken) met behulp van onze tools; het Programma van Eisen voor Geluk & Gezondheid, de bijbehorende G&G Morfologische Kaart en kennis uit de Omgevingspsychologie, eventueel door samenwerking met omgevingspsycholoog waar we regelmatig samen mee optrekken.

2. Verdiepen+Verbinden

De echte agenda van alle stakeholders boven tafel krijgen, ook de agenda achter de agenda, door open gesprekken. Wij brengen daarbij kennis in van Interactive Coaching om in dit proces krachtige, verdiepende vragen te stellen.

Ontwerpend en schetsend met elkaar zoeken naar de overlap tussen de agenda’s; de oplossingsruimte waar haalbaarheid en gebruikersfocus bij elkaar komen. Dit vertalen we naar diverse scenario’s.

3. Verwoorden+Verbeelden

Het verbeelden van de oplossingsruimte; door de scenario’s uit te werken tot een inspirerend perspectief dat helpt om proceshobbels makkelijker te nemen. Wij hebben in de loop der jaren een beeldtaal ontwikkeld die dit goed kan verbeelden in schetsen en schema’s, zonder te gedetailleerd te worden.