3 Tools

De Geluk & Gezondheid tools waarmee we projecten versterken, hebben we mede in samenwerking met belegger Syntrus Achmea ontwikkeld. Ze zijn gebaseerd op (wetenschappelijke) inzichten uit onder andere omgevingspsychologie en de kennis van geluksonderzoekers en andere experts.

Programma van Eisen voor Geluk & Gezondheid

De kern van het PvE voor Geluk & Gezondheid bestaat uit drie hoofdthema’s: Verbinding, Invloed en Gezondheid. Deze thema’s worden verder uitgewerkt in diverse subthema’s, die als leidraad kunnen dienen bij het ontwerpen.

Morfologische kaart

Wij hebben ons Geluks PvE uitgewerkt in een Morfologische kaart, waarin op basis van de verschillende thema’s ontwerpmiddelen zijn uitgewerkt en gevisualiseerd.

 

Inzet omgevingspsycholoog

Bij onze adviezen werken we samen met een omgevingspsycholoog. Deze is gespecialiseerd in adviezen met betrekking tot gebruiksgedrag en de samenhang met ontwerpen.