8 Resultaten

  • Quickscan voor meer Geluk & Gezondheid van een gebouw of een gebied; met deze methode toetsen we plannen op een snelle en compacte manier op criteria voor geluk en gezondheid, die we vooraf samen met onze opdrachtgever hebben opgesteld. Zo worden plannen met eenvoudige aanpassingen naar een hoger niveau gebracht.
  • Ambitiedocumenten: dit dient als bouwsteen voor nieuwe omgevingsvisies. Het is geen vastomlijnd plan of eindbeeld, maar beschrijft de ambities, de gewenste ontwikkelrichting voor het gebied en wat er nodig is om die te realiseren. Het is een perspectief waar alle partijen gezamenlijk naar toe kunnen gaan werken.
  • Rapportage in woord en beeld van diepte-interviews met alle stakeholders (ook overheden) en hun belangen, inclusief ruimtelijke implicaties van wensen en conflicten.
  • Analyse van gebruikerswensen vanuit omgevingspsychologisch perspectief, ook van de omgeving van het plan om zo het draagvlak te vergroten.
  • Visualisaties van de ruimtelijke puzzel in diverse scenario’s en oplossingsrichtingen om met de stakeholders inhoudelijk het gesprek aan te gaan over de fusie van belangen en met elkaar ontwerpend oplossingen te zoeken. Gebundeld in een aansprekend boekje met schetsen inclusief een voorkeursscenario dat wordt gedragen door alle stakeholders.
  • Geluks PvE van het project als aanvulling op de ruimtelijke, financiële en technische PvE’s. In dit PvE worden de wetenschappelijke onderbouwingen van de voorgestelde ontwerpmiddelen meegenomen. In overleg ook te maken in de huisstijl van het bedrijf en eventueel met aanvullingen vanuit hun werkwijze.
  • Schetsontwerp van het voorkeursscenario; voor ons bekende kost vanwege onze jarenlange ervaring als architectenbureau. Dit vormt de ideale basis voor de verdere uitwerking van het ontwikkelproces of een tender.
  • Indien gewenst kan dit worden aangevuld met een StiKo.