Van winst naar waarde

Met onze aanpak versnellen we vastgoedprocessen, ontwarren we vastgelopen projecten en versterken we de producten. Zo krijgt vastgoed niet alleen kortetermijn winst maar ook langetermijn waarde.

Fundament van nieuwe vastgoedplannen verstevigen

Vastgoed heeft behoefte aan een beter verhaal. Een verhaal dat niet alleen gaat over techniek en geld maar ook over de gebruikers, de bewoners, de buurt en de stad. Door het inzetten van het Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid en de bijbehorende Morfologische Kaart wordt het fundament onder een project sterker en worden vastgoedwaarde met maatschappelijke waarde verbonden. Zo wordt het bezield vastgoed.

Dit versterkt het draagvlak van plannen en dat verhoogt de processnelheid.

Ontwarren van vastgelopen plannen

De verschillende partijen die betrokken zijn bij een vastgoedproject hebben vaak schijnbaar tegenstrijdige belangen. Dit resulteert nogal eens in een gebrek aan vertrouwen of conflicten en daardoor vertraging of vastlopen van de plannen. Juli Advies vindt in dit soort situaties alternatieve oplossingen; door als een ruimtelijk mediator, via diepte-interviews met alle stakeholders, de overlap te ontdekken. Door deze vervolgens te verrijken met het PvE van Geluk & Gezondheid, wordt bovendien een breder gedragen doel gecreëerd dat bijdraagt aan het verbinden van partijen.

Versterken van bestaande plannen

Een krachtige manier om bestaand vastgoed te versterken is door het te ‘vergelukken’. Dit geeft grote voordelen. Juli Advies heeft hiervoor een Programma van Eisen voor Geluk & Gezondheid ontwikkeld. Zeker wanneer toch geïnvesteerd moet worden in verduurzaming van panden van beleggers, corporaties of zorginstellingen, kan dit goed gecombineerd worden met maatregelen die het bewonersgeluk vergroten. En daarmee eigenaarschap vergroten, onderhoudsprofielen verbeteren, verloop verlagen etc. Dit verhoogt de waarde van het bezit.