Geluk & Gezondheid

Hoe je woont bepaalt 15% van je geluk. En staat daarmee precies op hetzelfde niveau als fysieke en mentale gezondheid. Bijna 75% van de mensen die blij zijn met hun huis zijn over het algemeen ook gelukkig.

Bij woongeluk denken we vooral aan een dak boven je hoofd, waar het droog, warm en gezellig is. Maar wonen en geluk zijn op zo veel meer manieren aan elkaar verbonden. Je portiek, de opgang, de straat en de wijk. Je buren en het groen in de buurt. De voorzieningen die er zijn. Ook dat is wonen en ook dat bepaalt je geluk. Maar toch kijken we bij het ontwerpen en ontwikkelen van woningen en woonomgevingen nauwelijks vanuit geluk naar datgene wat we doen. Dat is vreemd.

Als geluk en wonen zo met elkaar verbonden zijn, moeten we niet alleen vanuit functionele eisen kijken naar hoe we bouwen, maar ook hoe het bij kan dragen aan ons geluk en hoe we dat kunnen optimaliseren. Daarom kijken wij van Juli Advies vanuit drie perspectieven naar hoe we woningen ontwerpen, bouwen en buurten ontwikkelen: verbondenheid, gezondheid en invloed.

Wat levert het ons uiteindelijk op? Mensen die gelukkig zijn, zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer, en zorgen beter voor elkaar, hun huis, buren en stad. Ze werken effectiever en zijn productiever. Ze leren beter en hebben zelfs een hoger IQ. En dat brengt vele voordelen met zich mee: minder verloop, beter betalingsgedrag, minder onderhoud, lagere beheerskosten, lagere afschrijvingskosten, etcetera.  Op lange termijn zijn gebouwen waar mensen graag willen wonen en gelukkig zijn, veel meer waard.

Dus investeer niet alleen in steen, maar ook in het geluk van de gebruikers.