Privacy verklaring

Juli Advies B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. Wij houden ons in alle zaken aan de wet, meer specifiek aan de AVG en de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Over het algemeen is Juli Advies B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gebruikersgegevens worden verzameld, gebruikt en beheerd en hoe uw privacy en persoonlijke gegevens worden beschermd. Lees deze sectie aandachtig door.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Ons systeem verzamelt uw persoonlijke gegevens wanneer u onze services gebruikt. We zullen echter alleen de persoonsgegevens bewaren en gebruiken die u expliciet heeft beheerd met betrekking tot een specifieke aangevraagde dienst. De verzamelde persoonlijke informatie omvat naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier op onze website invult om u aan te melden voor onze nieuwsbrief of wanneer u een e-mail stuurt naar een van onze contactpersonen, worden uw persoonsgegevens verzameld en zo lang als nodig bewaard. We zullen uw persoonlijke gegevens echter niet publiceren. We bevestigen dat we de informatie niet doorgeven aan derden, behalve Google Analytics en MailChimp.

Google Analytics

De website van Juli Advies B.V. maakt gebruik van Google Analytics cookies. De verzamelde gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Persoonsgegevens zullen niet gepubliceerd of doorgegeven worden aan derden.

Mailchimp

Juli Advies B.V. gebruikt MailChimp om haar nieuwsbrief te versturen. Met MailChimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Onze formulieren en segmenten in MailChimp zijn correct ingesteld en al onze nieuwe contacten zullen om hun uitdrukkelijke toestemming voor onze marketing worden gevraagd.

Sociale media

Op onze website zijn enkele social media buttons te vinden. Houd er rekening mee dat de beheerders van deze providers uw persoonlijke gegevens zullen verzamelen.

Veiligheid

Onze informatiesystemen en programma’s zijn goed beveiligd. Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via e-mail bureau@juliadvies.eu of telefoon +31 10 241 00 19. Deze privacyverklaring is aangepast op 14 december 2020. Deze verklaring kan worden gewijzigd als gevolg van wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie. Daarom raden we u aan om deze sectie regelmatig te raadplegen wanneer u onze website bezoekt.