planconcept woningbouwlocatie, woningtypologieën

De Ronde Venen | Mijdrecht

Drie voetbalvelden van de vereniging Argon in Mijdrecht worden omgevormd tot een woningbouwlocatie. De gemeente de Ronde Venen vroeg Juli Advies om woonconcepten voor senioren en starters te formuleren en een principeverkaveling te maken om de laadcapaciteit van het plangebied te onderzoeken.

Verdiepen

Diverse woningtypologieën inclusief verkavelingen zijn onderzocht op een aantal criteria om hun geschiktheid voor starters en senioren als doelgroepen te kwalificeren. Dit is vertaald naar een multi-criteria analyse waaruit twee voorkeurs typologieën zijn afgeleid.

Verbinden

Deze analyses zijn gedeeld met het ambtelijk apparaat en later ook met belangstellenden. Hiermee is een eerste verkenning gedaan van deze typologieën op de locatie. Tevens zijn principe plattegronden van de woningen gemaakt.

Verbeelden

Deze eerste verkenning is vertaald naar een verkavelingsstudie in samenhang met de stedenbouwkundige context en gemeentelijke eisen. Hiermee is een planconcept ontstaan op basis van de gewenste woning typologieën voor starters en senioren, passend in de context van zijn locatie en binnen de beleidskaders van de gemeente. Hiermee zijn inspraaksessies opgestart en is er opdracht gegeven een stedenbouwkundig plan te maken.

-> Resultaat

In een proces met een korte doorlooptijd zijn de uitgangspunten voor verdere planontwikkeling vastgelegd voor een plan met bestuurlijk, ambtelijk en bewoners draagvlak.

Meer informatie

www.juliontwerp.eu/project/coming-soon/
Referent: Laurens Plender (Gemeente De Ronde Venen)