complexe R.O. procedure zonder bezwaren

Heeren van Maerlant | Brielle

De combinatie Juli Ontwerp + Blauwhoed won de ontwikkelprijsvraag voor deze locatie in de historische vesting op basis van een plan met scenario’s, shared space en behoud bestaande gebouwen. De financiële kaders – middenin de crisis - waren uitdagend en de buurtbewoners aanvankelijk vol bezwaren.

Verdiepen

In co-design sessies met stakeholders, buurtbewoners en belangenorganisaties zijn de agenda’s van al deze partijen onderzocht. De op onderdelen conflicterende belangen zijn meegenomen in de verdere planuitwerking

Verbinden

Op basis van deze agenda’s zijn de plannen via ontwerpend oplossen inhoudelijk aangepast. De combinatie van het goede overleg en luisteren naar de buurt heeft ertoe geleid dat de bezwaren verdwenen en op deze historische gevoelige locatie de procedure zonder één bezwaar is doorlopen.

Verbeelden

Door de inhoud centraal te stellen bij het uitwerken van het plan, het behouden van de voor de gemeente belangrijke bestaande gebouwen en door de buitenruimte als belangrijk onderdeel van de planvorming te nemen, is er met de gemeente een vertrouwensrelatie ontstaan waardoor de tweede fase van het plangebied zonder nieuwe prijsvraag aan de Juli + Blauwhoed is gegund.

Vergelukken

In de uitwerking van het ontwerp is veel nadruk gelegd op verblijfskwaliteit van de openbare ruimte om ontmoetingen en spel te stimuleren. Dit is verder versterkt door het toevoegen van stoepjes aan de woningen. Hiermee is een echt sociaal buurtje ontstaan, met woongeluk als gevolg.

-> Resultaat

Een proces op basis van respect van de verschillende agenda’s en inhoud boven rendement, heeft geleid tot procesversnelling, doordat het plan zonder bezwaren kon worden uitgevoerd. Verbeterd financieel rendement door vergroting van het plangebied. Een product dat door de nadruk op verblijf, spel en ontmoeting woongeluk stimuleert en een buurtje vormt.

Meer informatie

www.juliontwerp.eu/project/heeren-van-maerlant-brielle/
Referent: Phillip Smits (Blauwhoed)