complexe puzzel leggen, draagvlak creëren

LOC | Hardenberg

Vier middelbare scholen, een bibliotheek, een muziekschool, een creatief centrum, een arbeidsbureau werden door het College van B&W verplicht zich te vestigen in een nieuw gebouw van zon 30000 m2. Allemaal met frisse tegenzin. De vraag aan ons was hier een aanpak voor te verzinnen, samen met Ecorys.

Verdiepen

Uitgebreide gesprekken met iedere gebruiker over hun praktische gebruikswensen, stromen van mensen, goederen en data. Partijen op hun gemak stellen door te luisteren. Co-design sessies avant la lettre om deze wensen bij elkaar te brengen. Daarmee een ‘gebruiksmachine’ gemaakt waarin iedereen zijn zin kreeg. Hiermee verdween langzaam de weerstand.

Verbinden

Door de combinatie van gehoord zijn, ontspanning doordat ze gehoord werden en een hoofdvorm die collectiviteit verbeelde konden thema’s als dubbelgebruik en samenwerking geadresseerd worden. Hiermee zijn de benodigde m2 gedaald met 30% en werd het project haalbaar. Met de aannemer een 80-20 afspraak gemaakt: 80% van de keuzes met betrekking tot gebouwsystematiek en materialisatie in hun comfort zone, 20% concept ondersteunend.

Verbeelden

Een gebouwhoofdopzet schetsen met daarin de beeldtaal van een dorp, met straten en pleinen: veel collectiviteit en kans op ontmoeting en samenwerking. Het bouwbudget werd meegenomen door een heel compact volume te schetsen.

Vergelukken

De nadruk op het begrijpen en honoreren van de gebruikerswensen en routines heeft ervoor gezorgd dat het gebouw zeer succesvol is in het gebruik, en veel meer leerlingen trekt dan gepland. In het gebouw vinden veel ontmoetingen en samenwerkingen plaats dat tot leer- en werkgeluk leidt.

-> Resultaat

Een proces waarin partijen hun weerstand hebben laten varen en door synergie het plan haalbaar gemaakt is. Een product waarover de gebruikers bijzonder tevreden zijn, dat aantoonbaar zeer flexibel is, waar de leerlingaantallen sterk gegroeid zijn, dat op budget en binnen de planning is gerealiseerd. En dat in het jaarboek van de architectuur werd opgenomen. Kortom, een bijzondere combinatie van financiële en maatschappelijke waarden die hier gerealiseerd zijn.

Meer informatie

www.juliontwerp.eu/project/loc-hardenberg/
Referent: Douwe Prinsse (voormalig wethouder gemeente Hardenberg)