beheersconcept, Belegger, collectief wonen, senioren, woonconcept

Maricken II | Wilnis

Dit bijzondere project is een nieuw woonconcept voor zelfstandig wonende senioren. Het combineert compacte woningen met collectieve voorzieningen, om zo eenzaamheid te verminderen, mantelzorgers te ontzorgen en de bewoners actief en gezond te houden.

12/12

Waarom vastgoed vergelukken?

Geluk en gezondheid van bewoners verhogen is niet alleen van belang voor hen, maar voor de hele maatschappij. Want mensen die gelukkig zijn, zijn gezonder, hebben lagere ziektekosten, leven langer, en zorgen beter voor elkaar, hun huis, buren en stad. Ze werken effectiever en zijn productiever. Ze leren beter en hebben zelfs een hoger IQ.

Ook op vastgoedniveau brengt het veel voordelen met zich mee: minder verloop, beter betalingsgedrag, minder onderhoud, lagere beheerskosten, lagere afschrijvingskosten, etcetera. Belangrijk gezien de huidige maatschappelijke uitdagingen als eenzaamheid, hoge zorgkosten, inclusiviteit, vergrijzing.

Om dit goed te kunnen doen, is het van belang goede kennis te hebben van het effect van vastgoed op mensen en hun welbevinden. Want alleen als je weet aan welke knoppen te draaien, kun je de benodigde impact realiseren. Hier komt het vak Omgevingspsychologie van pas. En Pim heeft zich afgelopen jaar veel verdiept in literatuuronderzoek.

Toepassing: verticale buurtjes

In Maricken II hebben we samen met ontwikkelaar Blauwhoed en belegger Syntrus Achmea een appartementengebouw voor zelfstandig wonende senioren ontwikkeld: kleinere woningen, geplaatst rondom een royale collectieve ruimte en gecombineerd met veel gedeelde voorzieningen. Bij dit ontwerp hebben we gebruik gemaakt van onze geluk en gezondheidsfilosofie. Hiervoor hebben we samen met Syntrus Achmea een Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid ontwikkeld.

De gedachte is dat het centraal stellen van het geluk en de gezondheid van de bewoners kan bijdragen aan het verminderen van maatschappelijke uitdagingen zoals grote eenzaamheid, hoge zorgkosten, overbelaste mantelzorgers, vergroten van de inclusiviteit en goede stedelijke verdichting. Hierbij staan de thema’s ‘verbinding tussen de bewoners’, ‘invloed hebben op je woonomgeving’ en ‘een woonomgeving die je helpt gezond te leven’ centraal.

Verbinding: collectiviteit

Het gebouw is ontworpen als een buurtje van 32 woningen. Dit buurtje deelt een aantal voorzieningen, zoals een buurthuis, klusruimten, sportplekken, een moestuin en een logeerplek. Dit buurtje is verdeeld in 4 ‘straatjes’; de verdiepingen. Net als bij een gewone straat zijn dit plekken waar je je buurtgenoten ontmoet.

Elke verdieping is als het ware een straatje met 6-10 woningen. Hier liggen de voordeuren van de woningen, met ernaast voor iedere woning een semi-privé plek – als een soort veranda –. Het doel is dat de bewoners die zelf mogen inrichten, bijvoorbeeld met een zitje en planten, en zo een stukje eigenaarschap kunnen ervaren voor dit gebied.

Ook voorziet het ontwerp per ‘straatje’/verdieping in verblijfplekken met een ruime tafel en stoelen; om een kop koffie te drinken met je buren of samen een hapje te eten. Deze verblijfsplekken liggen aan het atrium, waardoor je zicht hebt op de andere verdiepingen, de moestuin, de sportplek en ziet wat er te doen is of even kunt zwaaien naar je verticale buurtbewoners.

Invloed: beheer

De bewoners worden door de beheerder actief betrokken bij het beheer van het gebouw. Hiervoor worden diverse commissies opgericht, zoals een kluscommissie, een groencommissie. Ook komt er een kennismakingscommissie, die potentiële nieuwe bewoners laat kennismaken met de woonsfeer in het gebouw, zodat er een bewuste keuze gemaakt kan worden voor het wonen in Maricken II.

Gezondheid: bewegen en groen

Door de trap aantrekkelijker te maken dan de lift wordt het een echt loopgebouw. Daarnaast hebben het vele gebruik van hout en groen positieve effecten op de gezondheid van de bewoners. Dit wordt aangevuld met andere ontwerpingrepen die de ‘breingezondheid’ van de bewoners kunnen stimuleren.

De begane grond wordt ingericht als een buurtplein met een buurtparkje. Hiervandaan voert de luie trap langs de verschillende ‘straatjes’ naar de moestuinen en sportplekken op de vierde verdieping. Hiermee wordt een ‘buurtwandeling’ door het ‘3D hofje’ aantrekkelijk gemaakt voor de bewoners.

Programma

  • 32 huurappartementen
  • Ontmoetings-/zitplekken op iedere verdieping
  • Buurthuis
  • Logeerfaciliteit
  • Klusplekken
  • Sportfaciliteiten
  • Moestuin

Scores Geluk & Gezondheidstest

Collectiviteit
Trots
Wonen/Werken
Co-design stakeholders
Co-creatie kopers
Betrokken gebruikers
Veranderbaar
Betaalbaar
Natuur incl
Gezonde materialen
Gezond binnenklimaat
Gezonde gebruikspatronen