BELEGGER, INRICHTING, NIEUWBOUW, WONEN, ZORG

Samen Zelfstandig

Voor Syntrus Achmea, Zilveren Kruis en Vereniging Achmea ontwierpen we ‘Samen Zelfstandig’: een nieuw woonconcept voor zelfstandig wonende senioren in collectief verband in een stedelijke setting.

12/12

Het doel is om met deze woonvorm eenzaamheid onder ouderen te verminderen, mantelzorgers te ontzorgen en de bewoners te activeren middels sociale interactie en nudging.

We ontwierpen zowel een fysiek als een sociaal plan. Daarbij zochten we naar een nieuwe verhouding tussen collectief en privé: één die past bij de huidige tijd en die in de toekomst kan meeveranderen met de tijdgeest.

Geluks PvE

Bij het ontwerpen van deze opgave maakten we gebruik van het Programma van Eisen van Geluk en Gezondheid dat we samen met Syntrus en Blauwhoed aan het ontwikkelen zijn. In dit PvE staan drie thema’s centraal: Verbondenheid, Invloed en Gezondheid. Voor deze doelgroep hebben we Verbondenheid vertaald in Collectiviteit, Invloed in Activering en Gezondheid in Zelfzorg.

Verbondenheid en collectiviteit: een buurtje

Als concept kozen we voor een opzet met ’buurtjes’ van 36 woningen over drie lagen, rond een ‘dorpsplein’, ‘dorpspark’ en ‘dorpsstraatjes. In elk buurtje is een buurthuis, waarvan de functie ingevuld wordt door de bewoners. Ook is er een beheerder, die namens de eigenaar de directe, dagelijkse zaken kan afhandelen. Zo is er een gevoel van gemeenschappelijkheid en invloed. Iedere woning heeft een ‘veranda’ aan het gemeenschappelijke ‘dorpspleintje’, maar bewoners kunnen er ook voor kiezen om zich terug te trekken op hun privé balkon.

Invloed en Activering

Om de bewoners invloed op hun woonomgeving te geven, hebben we naast de beheerder ook flexibel meubilair en individualiseerbare woningen ontworpen. De gevoel van verbondenheid versterken we door ze een stem te geven bij het keuzeproces van nieuwe bewoners. Het vormen van een collectief stimuleren we verder nog met voor iedereen toegankelijke ruimtes voor werken, sporten, tuinieren en dergelijke.

Schakelbare eenheden

De buurtjes zijn qua layout en constructie zo ontworpen dat ze schakelbaar zijn, zowel horizontaal als verticaal. Zo kunnen we in diverse afmetingen en stedenbouwkundige settings ons plan toepassen, bijvoorbeeld afgestemd op de zon of op het uitzicht.

Gezondheid en Zelfzorg

We maken gebruik van veel groen en hout in ons ontwerp. Dat zijn gezonde materialen, maar ze beïnvloeden ook ons brein positief. Ze houden het brein jong, wat voor deze doelgroep een belangrijk thema is. Dit stimuleren we verder door zintuigelijk te ontwerpen. Hiervoor zijn we ook een samenwerking aangegaan met Studio Tomorrow, een ontwerpstudio gespecialiseerd in materialisatie.

Betrokken partijen

  • Opdrachtgever: Syntrus Achmea, Zilveren Kruis
  • Architect: Juli Ontwerp
  • Ontwerpteam: Pim van der Ven, Hans Schepman, Julija Vaitiekūnaitė,
  • Studio Tomorrow: Sophie Duran, Noortje van den Elzen

Scores Geluk & Gezondheidstest

Collectiviteit
Trots
Wonen/Werken
Co-design stakeholders
Co-creatie kopers
Betrokken gebruikers
Veranderbaar
Betaalbaar
Natuur incl
Gezonde materialen
Gezond binnenklimaat
Gezonde gebruikspatronen