Geluk & Gezondheid, publicatie

Adviesrapport 'Ruimte maken voor ontmoeting'

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en het College van Rijksadviseurs schreven recentelijk het adviesrapport ‘Ruimte maken voor Ontmoeting’. Daarin roepen ze op om de bouwopgave en energietransitie te benutten als kans om socialere buurten te creëren.

Sociale buurtjes

Het rapport ‘Ruimte maken voor Ontmoeting’ werd in september aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het belang van het verbeteren van de sociale cohesie in steden en dorpen. En om de ingrijpende ruimtelijke transities op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en klimaat te benutten als hefbomen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. ‘Die kans mag niet worden gemist, maar dat gaat niet vanzelf.’

Sociale verbinding met buurtbewoners bevorderen is een belangrijk tool bij het helpen oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen als eenzaamheid, (mede daardoor) hoge ziektekosten, inclusiviteit en goede verdichting. Daar maken we ons als Juli Ontwerp sterk voor. Daarom zetten we ons in voor het ontwikkelen van vastgoed dat bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van de mensen die er wonen en werken. Dit adviesrapport vol waardevolle inzichten, links naar onderzoeken en voorbeeldprojecten vinden we het delen waard.

Hieronder een aantal quotes en de link naar het rapport. Laat je inspireren!

"Een smalle aanpak die zich vooral richt op snelle en harde resultaten (meer woningen, minder CO2 uitstoot) heeft risico’s: verlies van sociale samenhang en nieuwe buurten waar het niet fijn wonen is. Het afwenden van die risico’s vereist dat gezondheid en sociale kwaliteit beter dan nu worden meegenomen in beleidsafwegingen en ontwerpkeuzes."

ADVIESRAPPORT ‘RUIMTE MAKEN VOOR ONTMOETING’

‘Corona heeft ons erop gewezen dat we sociale wezens zijn. Betekenisvolle sociale contacten zijn belangrijk voor ons aller welzijn en gezondheid, en ze zorgen voor leefbare en veerkrachtige buurten en wijken.’

‘De afgelopen coronajaren maakten meer dan duidelijk hoe belangrijk de buurt is als gezonde en sociale leefomgeving. Het is de plek waar je je thuis voelt, een ommetje kunt maken, even kunt sporten en buurtgenoten kunt ontmoeten. Het is de plek die van grote waarde kan zijn voor het verminderen van maatschappelijke problemen als eenzaamheid en grote zorgkosten.’

‘Als Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en College van Rijksadviseurs pleiten wij in dit advies voor een herwaardering van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving. We zijn ervan overtuigd dat ruimtelijke condities de sociale cohesie kunnen bevorderen. De ingrijpende ruimtelijke transities op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en klimaat kunnen als hefbomen dienen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die kans mag niet worden gemist, maar dat gaat niet vanzelf.’

Lees hier het adviesrapport:

‘Ruimte maken voor Ontmoeting’

"Sociaal contact met buurtgenoten kan op allerlei manieren van waarde zijn. Juist daarin ligt de kracht ervan. “Een simpele groet, zwaai of praatje bij de bakker [kan al bijdragen] aan het gevoel van erkenning”. Dat is het idee van publieke familiariteit: ook als je elkaar niet echt leert kennen, kan elkaar regelmatig treffen in de openbare ruimte er toch voor zorgen dat buurtgenoten ‘bekende vreemden’ van elkaar worden."

ADVIESRAPPORT ‘RUIMTE MAKEN VOOR ONTMOETING’
FOTO'S: WEBSITE ADVIEZEN.RAADRVS.NL/ADVIES-RUIMTE-MAKEN-VOOR-ONTMOETING/