expert interview

Annemarie van Doorn | Directeur DGBC

Pim: "In mijn onderzoek naar Geluk en Gezondheid in de gebouwde omgeving interview ik inspirerende experts aan de randjes van ons vakgebied. Deze keer spreek ik met Annemarie van Doorn: over duurzaam rendement, BREAAM in taxaties en haar fascinatie als psycholoog voor gebruikers."

Duurzaamheid concretiseren

Annemarie was zo’n 12 geleden mede-oprichter van het DGBC; de Stichting Dutch Green Building Council. Het grote doel van haar en mede-initiatiefnemers Job Dura, Theo Joosten en Derk Welling was om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken. Om dat te realiseren ontwikkelen en beheren ze BREEAM-NL, het meest gebruikte keurmerk in Europa om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen en gebieden te beoordelen en te meten.

Sinds haar aantreden als directeur ligt haar focus op het onder de aandacht brengen van het thema ‘gezondheid’ in relatie tot de duurzaamheid van gebouwen. Ik ben benieuwd naar hoe Annemarie vanuit haar expertise als DGBC directeur, haar jaren bij ABN Amro en als psycholoog kijkt naar de ‘zachte vastgoed-waarden’ Geluk en Gezondheid.

Fascinatie voor gebruikers

Al vanaf het begin was het idee om duurzaamheid op gebouw- én gebiedsniveau centraal te stellen, en hierbij de focus te leggen op ‘people, planet en profit’ . Annemarie heeft – mede vanuit haar achtergrond als klinisch psycholoog – een fascinatie voor de gebruikers van de gebouwen en hun welzijn. Wat ook een mooie link is naar ons programma van eisen voor Geluk en Gezondheid, maar daarover straks meer.

Rendement: winst of waarde?

Ik vraag Annemarie of er al een echte mentaliteitsverandering te bespeuren is in de bouw met betrekking tot duurzaamheid. Annemarie: “Ik zie een grote cultuurverandering bij een beperkt aantal spelers, maar bij teveel partijen is dat helaas nog niet het geval. Bij hen speelt het rendement nog een te grote rol. En dan wel rendement in de ouwerwetse zin; winst. Terwijl waarde zoveel breder en duurzamer rendement geeft.”

Duurzaamheids-interviews

Om hierover het gesprek aan te gaan, gaat DGBC samen met Provada een reeks interviews houden met mensen die herkenbaar zijn binnen de sector. We willen horen hoe zij aankijken tegen maatschappelijke thema’s als klimaat en welzijn. Ik vind dat een mooi initiatief; in gesprek gaan is altijd beter dan drammen. Annemarie: “En tot die tijd maar goede regels opleggen, dat geeft in ieder een goede basis.”

Geluk en Gezondheid

Ons gesprek verlegt zich naar Geluk en Gezondheid. Ik vertel Annemarie over ons Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid dat we samen met Syntrus Achmea en Blauwhoed hebben ontwikkeld. We noemen het ook wel een soort ‘Well-light’. Annemarie onderschrijft het belang hiervan. En voegt daar zelfs aan toe: “In BREAAM-NL zit ook veel over gebruikswaarde, beleving, ontmoeting en dergelijke. Het moet nog meer geactiveerd worden, maar het is al wel onderdeel van het denken.”

"In BREAAM-NL zit ook veel over gebruikswaarde, beleving, ontmoeting en dergelijke. Het moet nog meer geactiveerd worden, maar het is al wel onderdeel van het denken."

ANNEMARIE VAN DOORN | DGBC Dutch Green Building Council

De harde waarde van zachte waarden

Ik vraag Annemarie hoe we dit soort ‘zachte waarden’ een plek kunnen geven in de zakelijke bouwwereld. “Door zachte waarden niet meer zacht te noemen” is haar heldere antwoord.

Annemarie haalt Anke van Hal aan die schrijft hoe sociaal zwakke wijken meer last hebben van Corona, terwijl sterke wijken er meer bestand tegen blijken te zijn en dus gezondheid ‘generen’. Hieruit blijkt wel dat het inderdaad bepaald geen ‘zachte waarde’ is.

Annemarie noemt ook als voorbeeld dat wanneer je aan een kant van de straat flink in vastgoed investeert, maar de andere kant blijft sociaal zwak,  je de investering benadeelt. Kortom, bekijk het op gebiedsniveau, en zie daarin welzijn en gezondheid als waarde-componenten.

BREAAM in taxaties

Ik ben benieuwd hoe Annemarie vanuit haar achtergrond bij ABN AMRO aankijkt tegen de rol die banken kunnen spelen bij het investeren in dit soort langetermijn waarden. Annemarie: “Banken zijn echt bezig met duurzaamheid. Ze vragen om gebouwen met een BREEAM certificaat. We zijn nu ook in gesprek met taxateurs; om duurzaamheid meer in hun taxaties mee te nemen.

"Banken zijn bereid te investeren in duurzame gebouwen met een BREEAM certificaat. We zijn nu ook in gesprek met taxateurs; om duurzaamheid meer in hun taxaties mee te nemen."

ANNEMARIE VAN DOORN | DGBC Dutch Green Building Council

In het verlengde hiervan zouden taxateurs ook de sociale kant in hun taxaties mee kunnen nemen. Dan kunnen banken daar weer meer in investeren.” Ik geef aan dat ik dat een mooie ontwikkeling vind. Zo kunnen we de vraag-kant ook stimuleren. Ik: “Eigenlijk moeten we dat ook meer gaan doen met kopers van woningen, zorgen dat ze het gaan vragen, dan komt de markt wel.”

Systeem evolutie

Ik vraag Annemarie hoe we dit denken nog meer gemeengoed kunnen maken. Annemarie: “We moeten de systemische kant verbeteren, het hele systeem mee veranderen.” Oftewel, het bestaande denken beetje bij beetje omturnen. Ik denk dat ze daarin gelijk heeft; een evolutie is meestal duurzamer dan een revolutie. Corona helpt in ieder geval al om het thema van welzijn, gebiedskwaliteit en goede stukken stad – de 15 minuten steden – op de kaart te zetten. De vraag is natuurlijk wel hoe blijvend dat is wanneer de noodzaak vervalt.

Een mooi gesprek met een van de koplopers van de Nederlandse duurzaamheid. Met daarin een interessante link tussen BREAAM en ons PvE van Geluk en Gezondheid. Maar eens kijken hoe die twee elkaar kunnen versterken.