Juli in de pers, publicatie

Interview in IVVD magazine | 'Nooit-af-scholen'

Tijdschrift Vastgoedsturing hoorde recent over de nooit-af-scholen die we ontwierpen voor Zone.college. Ze waren nieuwsgierig naar het idee erachter en interviewden Pim voor de nieuwsbrief van hun online kennisplatform IVVD.

Juli Ontwerp kreeg van het Zone.college uit Oost Nederland de vraag: Hoe creëer je een schoolgebouw dat flexibel reageert op verwachte groei en krimp in de verschillende gebieden waar het Zone.college actief is? Dat circulair en duurzaam is. En dat de vakstudenten en -docenten inspireert en uitnodigt te innoveren. We bedachten in overleg met het Zone.college de Nooit-af-scholen ofwel de Tentscholen. Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid (IVVD) schreef een artikel over deze circulaire oplossing voor interactief onderwijs.

Flexibele grootte

Omdat de groene mbo- en vmbo-school voorziet dat het aantal studenten de komende jaren eerst snel zal toenemen en op termijn weer verminderen, willen ze een tijdelijke huisvesting met een circulair karakter. Standaard prefab noodlokalen vindt Zone.college echter geen oplossing, omdat ze studenten een uitdagende leeromgeving willen bieden waar ze mogelijkheden kunnen ontdekken: een soort groen laboratorium voor experimenten.

Leerplein

Ons ontwerp bestaat uit prefab lokalen die onder een tent worden geplaatst (de ‘paviljoens’). Hierdoor ontstaat een soort leerplein met aangrenzende lokalen. De gevels van de lokalen worden gebruikt als praktijkruimte voor het lesprogramma; als verticale voedselgevels of voor experimenten met natuurlijke isolatie- en bouwmaterialen zoals hennep en riet. Zo ontstaat een mooie combinatie van huisvesting, onderwijs en praktijkruimte.