expert interview

Nicole Maarsen | Directeur vastgoedbelegger Syntrus Achmea

Pim: "In mijn onderzoek naar Geluk & Gezondheid in de gebouwde omgeving interview ik inspirerende experts in en aan de rand van ons vakgebied. Deze keer spreek ik Nicole Maarsen, directeur Syntrus Achmea over nieuw woonconcept OneSpace, kwalitatieve criteria en de behoefte aan een Wethouder Ruimte."

Nieuw woonconcept: ‘One Space’

Alweer anderhalf jaar geleden deed Nicole tijdens het 10-jarig bestaan van Juli het voorstel om een Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid te maken. We hebben dat actief opgepakt en er een mooi overzichtelijk PvE van gemaakt. Dit zijn we nu aan het testen op een eerste project waar we beide bij betrokken zijn: One Space in Delft. Het gebouw is ontworpen door Juli en gekocht door Syntrus Achmea Real Estate & Finance. In dit gebouw willen ze hun nieuwe woonconcept voor starters – One Space – voor het eerst toepassen. In het complex met 227 compacte studio’s kunnen bewoners gebruik maken van gedeelde werkplekken, een fitness, laundryroom, gameroom, grote lobby, binnentuin, deelfietsen en elektrische deelauto’s.

Ik spreek vandaag met Nicole hoe we dit denken in kwalitatieve criteria in het vastgoed verder kunnen uitbouwen.

Geïntegreerde ruimtelijke aanpak

Nicole: “Bij veel gemeentes is het ruimtelijk beleid verdeeld over verschillende portefeuilles. Deze maken allemaal hun eigen keuzes, zonder ze te integreren in een totale ruimtelijk aanpak. Dat, in combinatie met de hoge grondprijzen, maakt het lastig extra eigen ambities te realiseren, zoals Geluk en Gezondheid. Het zou helpen als er een wethouder Ruimte zou komen die alle gemeentelijke wensen zoals duurzaamheid, mobiliteit, zorg en woningbouw coördineert”.

“De vastgoedwereld zelf heeft ook nog wel een stap te zetten richting meer kwalitatieve criteria. Deze is toch meer sturend dan luisterend. Omdenken richting meer sociale of ‘vrouwelijke’ waarden als Geluk en Gezondheid is een mooie uitdaging voor de branche”.

”Bij veel gemeentes is het ruimtelijk beleid verdeeld over verschillende portefeuilles. Het zou helpen als er een wethouder Ruimte zou komen die alle gemeentelijke wensen coördineert.”

NICOLE MAARSEN | SYNTRUS ACHMEA

NICOLE MAARSEN | SYNTRUS ACHMEA

Pandemieproof steden

Corona heeft aangetoond dat geluksgedreven vastgoed niet een luxe is, maar onder meer noodzakelijk om pandemieproof steden te maken. Steden waar je in of vlakbij je woning kunt werken, ontmoeten, bewegen en een goede buitenruimte hebt. Woningen van gezonde materialen, met goede ventilatie en met groen. Waar je dichtbij je boodschappen kunt doen en sporten. En met goede mobiliteitsoplossingen in de buurt. Kortom, gebouwen, buurten en gebieden die voldoen aan het Programma van Eisen voor Geluk & Gezondheid. Mede daarom hebben we als Syntrus Achmea, Juli Ontwerp en ontwikkelaar Blauwhoed de handen ineen geslagen en dit PvE voor G&G ontwikkeld.

"Corona heeft aangetoond dat geluksgedreven vastgoed niet een luxe is, maar noodzakelijk om pandemieproof steden te maken."

PIM VAN DER VEN – JULI

Goede buurten bouwen

Nicole vertelt: “Om meer van zulke goede buurten te realiseren, werken we samen met corporaties. Door samen met hen een bewust verhuurbeleid met doelgroep afwegingen te gaan maken. Door afspraken te maken die de doorstroming kunnen bevorderen in een buurt. Door de woonproducten te differentiëren.

Maar ook door een community manager aan te stellen, die de collectieve zaken in de buurt ondersteunt en bewaakt. Dit zal eerder iemand met een achtergrond in de sociologie zijn dan een bouwkundige.”

”Om meer van zulke goede buurten te realiseren, werken we samen met corporaties.”

NICOLE MAARSEN | SYNTRUS ACHMEA

Plinten B.V.

Voor deze goede buurten is een goed gebruik van de plint – de begane grond van gebouwen – erg belangrijk. Maar al te vaak worden ze gebruikt voor bergingen, parkeren, of staan ze leeg. Het liefst heb je daar functies die de buurt sterker maken, die ontmoetingen stimuleren, waar je kunt winkelen of werken. Maar dat is moeilijk te exploiteren, blijkt in de praktijk. Ik vraag Nicole of een Plinten B.V. als exploitant van plinten misschien een goed idee is. Nicole: “Beleggers geven hun voordeur liever niet uit handen, dus dat kan lastig zijn. Maar wij zijn wel zo’n vorm aan het onderzoeken.”

“Syntrus wil zijn gebouwen verbeteren door de plinten aan de gebouwen te ‘geven’, zonder hier huuropbrengst voor terug te verwachten, zodat het gebruikt kan worden voor werken, sporten of andere collectieve zaken voor de bewoners van de gebouwen. Het zou dan wel fijn zijn als de gemeentes wat flexibeler om zouden gaan met bestemmingen van deze plinten.” Dit klinkt als een mooie stap van Syntrus Achmea richting goede plinten.

Gelukkige huurders

Ik vraag Nicole: “Hoeveel weet Syntrus Achmea van wat hun huurders als gelukkig en gezond wonen ervaren?” Nicole geeft aan dat daar aan wordt gewerkt: “We willen platforms gaan bouwen om met onze huurders in contact te komen en hen via een app diensten aan te kunnen bieden. ‘Living as a Service’ dus. Daar willen we bovendien data mee gaan verzamelen over de woonervaringen van onze huurders. Nu wordt die informatie verzameld door de property managers die onze gebouwen beheren. Maar dat willen we dus meer naar ons toe gaan trekken. Om zo het contact met onze huurders te verbeteren en daarvan te leren.”

Maatschappelijk relevant

Goede buurten, goede plinten, ‘living as a service’; zo werkt Syntrus Achmea actief aan geluksgedreven vastgoed.  Maar er is meer nodig om dit denken ook bij andere vastgoedpartijen op de agenda te krijgen. We hebben de overheid echt nodig om een extra pull factor te leveren. De onderwerpen lenen zich er ook toe, want ze zijn maatschappelijk uiterst relevant. Vergrijzing, verstedelijking, eenzaamheid, hoge zorgkosten: het zijn allemaal onderwerpen waar we met goed ontworpen vastgoed een positieve bijdrage aan kunnen leveren. En ondanks het feit dat er in de branche veel ambitie is om dit vorm te geven, is de extra push van de overheid als bewaker van het algemeen belang, van zachte waarden, van collectiviteit, van groot belang. Een goed begin is een flexibele bestemming voor de plinten.

Tip: haak aan op wat toch al moet gebeuren

“Het kan ook helpen om dit proces van het gaan hanteren van meer kwalitatieve criteria in de woningbouw te versnellen door deze nieuwe ambities te verbinden aan zaken die toch al moeten gebeuren” geeft Nicole aan. “Zo kan de wijkgerichte energietransitie die eraan zit te komen een mooi momentum zijn om daar ook Geluk en Gezondheids-ambities aan te verbinden. Net zo goed als dat in bestaand vastgoed de verduurzamingskeuze daar een mooi moment voor is.”

Op de politieke agenda

Een prachtig en belangrijk onderwerp, geluk en gezondheid in de gebouwde omgeving. Maar het moet ook echt politieke aandacht krijgen. Nicole en ik besluiten ons gesprek met de afspraak dat we ons gezamenlijk gaan inzetten om Geluk en Gezondheid echt op de nationale, politieke agenda te krijgen.