Juli in de pers

Nooit-af-scholen in magazine Schooldomein

Magazine Schooldomein was op 26 september bij de IVVD Onderwijsvastgoeddag en raakte geïnspireerd door onze lezing over de Nooit-Af-Scholen. Voor hun november editie schreven ze een artikel over onze visie op geluk & gezondheid in vastgoed en de toepassing op duurzame, circulaire schoolgebouwen.

Duurzaam en circulair bouwen

Schooldomein ligt bij alle onderwijsinstellingen en gemeenten in Nederland en schrijft sinds 1988 over duurzame leef-, leer- en werkomgevingen. Ze waren geïntrigeerd door ons verhaal achter de Nooit-Af-Scholen, die we ontwierpen in nauwe samenwerking met het Zone.College. Voor hun themanummer over ‘Duurzaam en circulair bouwen’ wilden ze in hun groot interview aandacht besteden aan Pim en zijn visie op dit thema.

Haal je beste binnenstebuiten

Zone.College verzorgt groen onderwijs voor zowel vmbo-leerlingen, mbo-studenten als medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Hun mooie credo Haal je beste binnenstebuiten zie je ook terug in onze visie op en ontwerp voor de tijdelijke schoolgebouwen. Ze kwamen bij ons met de vraag een schoolgebouw te creëren dat op een natuurlijke manier reageert op verwachte groei op korte en mogelijke krimp op de lange termijn. Dat bovendien circulair en duurzaam is. Én dat studenten en docenten inspireert om te innoveren. Ook moest het gebouw bijdragen aan geluk, gezondheid en een fijn leerklimaat.

"De tijdelijke schoolgebouwen moeten ruimte bieden aan verandering, zowel in onderwijsopzet, leerlingaantallen als aan vakinnovaties."

pim van der ven | juli advies

Sfeer van ontmoeting

Pim: “Onze focus bij het ontwerpen ligt op gebruikers en gebruiksconcepten. Gebouwen zijn er voor mensen en niet andersom. Daarom is kennis van omgevingspsychologie een voorwaarde; wat doen gebouwen, ruimten, licht, lucht, kleuren en de inrichting met het gedrag van gebruikers?

Het leuke aan de Nooit-Af-Scholen is dat het ook een sfeer van ontmoeting creëert en een vrolijke noot en informeel gebruik genereert. We noemen het daarom ook wel het ‘Onderwijsfestival’.”

Lees hier het groot interview met Pim in Magazine Schooldomein:

‘Vastgoed voor geluksvogels’

foto pim: corbino