expert interview

Phillip Smits | CEO vastgoed-ontwikkelaar Blauwhoed

Pim: "In mijn onderzoek naar Geluk & Gezondheid in de gebouwde omgeving interview ik inspirerende experts aan de rand van ons vakgebied. Deze keer spreek ik Phillip Smits, CEO van Blauwhoed: over data-analyses, kwalitatief vastgoed en het belang van vrouwen aan de top bij Blauwhoed"

Blauwhoed en data

Phillip is al lang gefascineerd door data. In 2011 bezocht hij symposia in NY om hier meer over te leren. Het toepassen bij Blauwhoed kwam door de crisis even op een lager pitje.  Overleven had prioriteit. Maar in de periode daarna kwam een versnelling.

Zo was Blauwhoed in 2014 de eerste ontwikkelaar die een data-marketeer in dienst nam: om veel preciezer hun ontwikkeling én marketing te kunnen doen en door middel van data in te spelen op de latente behoefte van de (toekomstige) bewoners, omwonende en/of bezoekers. Dit verhoogt het geluk en welzijn niet alleen nu, maar ook over 20 jaar. Daarnaast zorgt data voor een efficiëntere projectaanpak. Niet meer alleen bouwen vanuit een onderbuikgevoel, maar bouwen omdat het werkt.

Positieve impact op de maatschappij

Phillip heeft een sterke intrinsieke drijfveer om positieve impact te hebben op onze maatschappij. Daar zet hij Blauwhoed data-analyses ook voor in. Phillip: “We vinden het belangrijk om de klant écht te snappen. Door data-analyse vooraf hebben we al 80% van de kennis over de doelgroep van een project, waarna de bewoners de andere 20% in co-creatie sessies kunnen aanvullen. Vervolgens worden specifieke zaken  in de basis meegenomen. Het afstemmen op de behoeftes van de klant is niet direct een verdienmodel, maar geeft het merk Blauwhoed wel meer lading.”

"We vinden het belangrijk om de klant écht te snappen."

PHILLIP SMITS | CEO BLAUWHOED

Community services

Vanuit die kennis van de klant ontstaan ook interessante ideeën voor nieuwe ontwikkelingen. Phillip: “We zien mogelijkheden om community service modellen te ontwikkelen. Daarbij ontzorg je bewoners en creëer je meer mogelijkheden. Dat doen we veelal in samenwerking met andere partijen. Het doel is de kwaliteit van leven van onze gebruikers te verbeteren.”

Dat zijn zaken die goed aansluiten bij het Programma van Eisen van Geluk & Gezondheid van Juli Ontwerp. Veelal worden die door rekenmeesters eruit gehaald bij de uitwerking van plannen. Maar ze zijn essentieel voor goede verstedelijking. Voor gelukkiger wonen, maar ook voor pandemieproof wonen in de stad.

"Het doel is de kwaliteit van leven van onze gebruikers te verbeteren."

PHILLIP SMITS | CEO BLAUWHOED

Hoe brengen we de zachte waarden Geluk & Gezondheid verder in de harde bouwwereld?

Phillip: “Door duidelijk te maken hoe belangrijk ze zijn. De huidige pandemie laat het belang daarvan goed zien. Die levert een nadrukkelijk kwalitatieve discussie op, waarbij duidelijk wordt dat we plekken moeten maken voor ontmoeting, ruimte en rust. Parken in de nabijheid. Oftewel overmaat. En plinten waarin gewerkt kan worden. We zijn in samenwerking met de Dudok Groep aan zo’n plan aan het werken: de Glasfabriek in Schiedam. Daar willen we een 10-minute city introduceren: alles bereikbaar binnen 10 minuten lopen.”

Wat moet er gebeuren in vastgoed om G&G te bevorderen?

Phillip geeft aan dat de vastgoedwereld nog erg masculien is, en dat daardoor de focus te weinig op zachte maar belangrijke waarden als Geluk en Gezondheid ligt. Blauwhoed wil dit anders en heeft daarom ca. 60% vrouwen in dienst. Dat helpt om minder naar alleen kwantiteit en omzet te kijken en meer naar waarde en naar de lange termijn.

“Beleggers kijken echter wel nog steeds vooral naar kwantiteit en prijs en te weinig naar kwaliteit. Terwijl ze door het contact met hun huurders toch veel data over woongeluk zouden moeten hebben. Helaas zien we dit nog niet terug in hun uitvragen.”

Integraal denken

Ik vraag Phillip wat de overheid kan betekenen in de benodigde cultuuromslag in de vastgoedwereld. Zou dit meer kwaliteit moeten afdwingen? Phillip: “De overheid mag best meer kwaliteit afdwingen als dat nodig is. En dat is het. Maar dan wel op basis van gezamenlijke waarden. Op basis van een goed gesprek tussen de overheid en de markt. Alleen door elkaar te snappen kom je tot elkaar en kun je goede, breed gedragen doelen definiëren. We moeten daarbij afstappen van het ‘wij’ en ‘zij’ denken en veel meer integraliteit nastreven. In Rotterdam en Utrecht werken de markt en de gemeente samen in de POR (Platform Ontwikkeling Rotterdam) en DNU (Development Network Utrecht), dat is een mooi begin.”

De juiste vraag stellen

Tot slot ben ik benieuwd of Philip denkt dat data kan helpen om de klassiek bouwmethode – het aanbod bepaalt de vraag – om te draaien naar ‘vraag bepaalt aanbod’, waarbij klanten de ontwikkelaars zo dwingen vastgoed met lange termijn waarde te bouwen. Phillip: “Bij Blauwhoed is dat niet nodig. Wij willen dat al realiseren. Dus voor ons gaat het vooral om het stellen van de juiste vragen aan de klant.”

Fijn dat er ook ontwikkelaars zijn die niet alleen het belang zien van het ontwikkelen van vastgoed waar mensen gelukkiger en gezonder van worden, maar er ook echt werk van maken. Ik hoop dat andere ontwikkelaars dat pad ook gaan volgen, waarbij winst maken gecombineerd wordt met goede dingen doen voor de maatschappij.