Geluks PvE

Vergelukken van steden: collectiviteit & betaalbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat invloed één van de geluksdeterminanten (een element of omstandigheid die bepalend is voor geluk) is. Mensen die invloed hebben op hun (woon)omstandigheden, zijn gelukkiger. Daarom hebben we dit onderdeel gemaakt van ons GeluksPvE en de bijbehorende G&G morfologische kaart.

Als alles duur is en je hebt een beperkt budget, heb je nauwelijks keuze en invloed op waar je komt te wonen. Terwijl dat wel bepalend is voor je woon- en leefgeluk. Betaalbare woningen realiseren is daarmee een van de manieren om  het geluk van stadsbewoners te helpen verhogen. En dat is niet alleen goed voor die bewoners, maar ook voor bijvoorbeeld de medestedelingen en de woningeigenaren.

De moeizame 900.000 woningen

Er is op dit moment grote behoefte aan woningen. De politiek heeft zich ten doel gesteld ruim 900.000 woningen te realiseren. Toch lukt dit maar mondjesmaat; het blijkt bijna onbegonnen werk dankzij de complexe mix van onder meer hoge grond- en materiaalkosten, langlopende gemeentelijke processen en inspraakprocedures, stikstofproblematiek en meer.

Eén van de oplossingen om (in ieder geval een deel van de) nieuwbouw vastgoedprojecten toch haalbaar te maken, is door het maken van slimme ontwerpen waarbij compacte – en daarmee betaalbaarder – woningen worden gecombineerd met gedeelde voorzieningen en collectiviteit.

Door de ruimtes dan bovendien zo te maken dat bewoners elkaar spontaan kunnen ontmoeten, een praatje maken en samen dingen ondernemen, wordt direct ook de sociale cohesie versterkt, wat op zijn beurt óók het geluk van mensen weer bevordert. Een belangrijke toevoeging aan woningen, gezien de grote hoeveelheid eenpersoons huishoudens en hoge eenzaamheid. Verbinding creëren tussen bewoners, collectiviteit stimuleren & community bouwen en toevallige ontmoetingen faciliteren zijn ook opgenomen in onze Geluks Morfologische kaart.

Wonen boven een soort dorpsplein

Deze uitgangspunten waren de basis voor bijvoorbeeld project OneSpace in Delft. In dit nieuwe concept van belegger Achmea Real Estate is ingezet op betaalbare woningen voor starters. Hier huur je een woning van 44 m2 samen met veel collectief te gebruiken functies zoals koken, loungen, vergaderen, sporten en werken: wonen boven een soort dorpsplein. Zo wordt betaalbaarheid gecombineerd met ontmoeten en verbinding. Dubbel woongeluk dus.

Lees meer:

OneSpace | Delft